کتاب های مورد نظرتان به دو روش می تواند برای شما ارسال شود:

 

1 -پست سفارشی: در این روش کتاب های درخواستی پس از تأیید پرداخت مبلغ، حداکثر تا 14 روز کاری به دست شما خواهند رسید.


2 - پست پیشتاز: در این روش کتاب های درخواستی پس از تأیید پرداخت مبلغ، حداکثر تا 6 روز کاری به دست شما خواهند رسید.


نکته 1: کلیه ی کتاب ها توسط پست جمهوری اسلامی ایران برای مشتریان ارسال خواهد شد.

نکته 2: هزینه ی حمل دریافتی از مشتریان، شامل هزینه ی پست و بسته بندی مرغوب و مطمئن می باشد. که کلیه ی این هزینه ها مطابق با تعرفه ی جدید سال 92 اداره  پست می باشد.

نکته 3: تنها مزیت پست پیشتاز نسبت به پست سفارشی، کوتاه تر بودن مدت زمان تحویل کتاب ها به دست مشتری می باشد.


خانهخانه