شما می توانید به دو صورت زیر مبلغ کتاب های مورد نیاز خود را به حساب ما واریز نمایید:


1 - آنلاین: در این روش شما به صورت کاملا امن وارد سایت بانک ملت می شوید و با وارد کردن اطلاعات کارت خود تنها در سایت بانک ملت به صورت کاملا امنیتی تراکنش خود را انجام می دهید.


نکته 1: پس از انجام تراکنش موفق، سایت خرید شما را تأیید خواهد کرد و نیاز به پیگیری نمی باشد.

نکته 2: از طریق تمامی کارت های عابربانک عضو شبکه ی شتاب می توانید خرید خود را انجام دهید.

نکته 3: برای خرید اینترنتی، به شماره ی کارت (شماره ی 16 رقمی درج شده روی کارت عابربانک)، رمز دوم کارت عابربانک (رمز خرید اینترنتی)، کد CVV2 (کد سه یا چهار رقمی نوشته شده پشت یا روی کارت عابربانک) و تاریخ انقضای کارت (روی کارت عابربانک درج شده است) نیاز دارید.


2 - غیر آنلاین:

الف) واریز به حساب: در این روش شما با واریز مبلغ مورد نظر به حساب جام بانک ملت که مشخصات آن در مرحله ی آخر پرداخت به شما داده می شود، خرید خود را انجام می دهید.

 

نکته 1: پس از واریز مبلغ مورد نظر، لازم است نام، نام خانوادگی، شماره ی سفارش، شماره ی فیش پرداختی (شماره ی قرمز زنگ سمت چپ بالای صفحه)، تاریخ و زمان دقیق پرداخت مبلغ خود را تنها از طریق بخش ارتباط با ما برای ما ارسال نمایید.

نکته 2: از طریق تمامی شعب های بانک ملت می توانید مبلغ خود را واریز نمایید.


ب) انتقال کارت به کارت: در این روش شما با استفاده از یکی از کارت های عضو شبکه ی شتاب، مبلغ مورد نظر را از طریق دستگاه های خودپرداز به کارت ما که مشخصات آن در مرحله ی آخر پرداخت به شما داده می شود، خرید خود را انجام می دهید.

 

نکته 1: پس از انتقال مبلغ مورد نظر، لازم است نام، نام خانوادگی، شماره ی سفارش، شماره ی تراکنش (شماره ی چاپ شده بر روی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز)، تاریخ و زمان دقیق پرداخت مبلغ خود را تنها از طریق بخش ارتباط با ما برای ما ارسال نمایید.

نکته 2: باجه ی خودپردازی که به آن مراجعه می نمایید، باید از خوپردازهای بانک ملت یا از خودپردازهای بانکی که از کارت آن می خواهید به کارت ما پول واریز نمایید باشد.


خانهخانه