سه نگره صدرایی

سه نگره صدرایی

سویه های معرفت آفرین نفس

فلسفه ی صدرا، فلسفه ای برای زیستن

سفر عشق

 

نویسنده: جواد خرمیان

شابک: 9-44-6980-964

ناشر: انتشارات سهروردی

نوبت چاپ: اول

جزییات بیشتر


200,000 ریال

وضعیت: موجود است.

درباره ی کتاب

«سه نگره ی صدرایی» سه دفتر گرد آمده پیرامون سه دیدگاه فلسفی - عرفانی حکیم صدرالدین شیرازی است:

1) دفتر «سویه های معرفت آفرین نفس» از شناخت نفس با این روی کرد که «نفس شناسی» نردبان آگاهی به خداوند و شناخت تجلیات آسمانی و صفاتی اوست، گفتگو می کند. نگارنده ابعاد آگاهی آفرین نفس را از نوشته های فلسفی صدرا و دیگر فیلسوفان و عارفان با بیانی روان، بی پیرایه و در عین حال مستند و متقن در اختیار خواننده قرار می دهد.

2) دفتر «فلسفه ی صدرا، فلسفه ای برای زیستن» به بازخوانی اندیشه های فلسفی صدرا در پایه ریزی زندگانی متعالی می پردازد و با پشتوانه ی تحقیق در آراء فلسفی او ترسیمی از زندگی بر بنیاد اصول فلسفی - وحیانی حکمت متعالیه فراهم می آورد.

3) دفتر «سفر عشق» به شرح ماجرای عشق در سلوک عارفانه ی فیلسوف می پردازد و زیرساخت های فلسفی عشق را بر اساس حکمت صدرایی نشان می دهد.

امید است که اندیشه های ناب حکمت اسلامی در این سه دفتر، ره توشه ی سفر عقلی حکمت اندوزی قرار گیرد و دریچه ای به آفاق مینوی حکمت اسلامی بگشاید.

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.